Aquest mes de novembre hem obtingut l’adjudicació del contracte dels serveis per la realització de tallers de manteniment de la memòria a la Xarxa de Centres Cívics de Girona.

La relació de Centres Cívics i Espais de la Ciutat on portem a terme tallers és la següent:

  • CC Sta Eugènia
  • EC Mercadal
  • CC St Narcís
  • CC Pont Major
  • Esquerra del Ter (Associació de Veïns Sant Ponç)
  • Eixample-Pla de Palau (Associació de Veïns de l’Eixample)
  • EC Can Gibert
  • CC Onyar

En total es faran 10 tallers, 250 sessions i s’estima una participació d’unes 130 persones. Un d’aquests tallers s’adreça a persones amb necessitats específiques que s’hagin detectat als tallers.

0
TALLERS
0
SESSIONS
0
PERSONES

La programació és anual, les sessions són setmanals i d’una hora de durada.
Tenen per objectius prevenir les pèrdues de memòria i promoure l’autonomia. Detectat i avaluar possibles disfuncions cognitives i en el seu cas fer les recomanacions oportunes.

Les sessions estan dirigides per psicòlegs de Jubilus i el programa el coordina la Responsable de Tallers (també psicòleg de Jubilus).