Psicologia

Oferim atenció, orientació i assessorament psicològic. Fem sessions de psicoteràpia individuals i grups de suport.

Com treballem?

Amb sessions dirigides per col·legiats com a garantia de control dels nostres procediments i amb eines avalades per la comunitat científica del camp de la psicologia.

Millora de l’estat emocional i de conducta.

Intervenció i acompanyament en dinàmiques familiars i escolars

Acompanyament en malalties i suport als cuidadors

Adults

 De què partim?

De que tu ets el protagonista i el motor del teu propi canvi.
De centrar-nos en el teu present per generar solucions.

Què tractem?

· Ansietat
· Depressió
· Estrès
· Pors i fòbies

· Obsessions i compulsions
· Dols i pèrdues
· Insatisfacció personal i vital
· Inestabilitat emocional

Infants i adolescents

De què partim?

De les capacitats d’adaptació que tenen els nens per la plasticitat del seu cervell.

Del nostre coneixement de la psicologia del desenvolupament.

Què tractem?

· Trastorns d’aprenentatge
· Assessorament en les dinàmiques familiars: límits, pautes, comunicació pares-fills.

· Trastorns de conducta
· Dificultats emocionals: pors, inseguretat, baix estat d’ànim, dificultats en les relacions entre iguals i vincles

Pacients i cuidadors

 De què partim?

De la necessitat de rebre acompanyaments en processos de patologies cròniques.

De les millores en la combinació de teràpia farmacològica i psicològica.

Què tractem?

· Un espai terapèutic d’acolliment emocional amb intervencions no farmacològiques
· Afrontar la tristesa, combatre les preocupacions, manejar la ràbia, el ressentiment i/o la culpa

· Acompanyament en la claudicació
· Pautes d’actuació
· Valoració i tractament de les situacions d’estrès dels cuidadors principals

PSICOGIR | Espais de cos i ment que combina psicoteràpia amb fisioteràpia

Contacti amb nosaltres per escoltar la seva demanda

Aquesta primera visita d’acollida és molt important perquè expliquem qui som i quin és el nostre model terapèutic.

És necessària una valoració de la problemàtica per poder decidir què és el més adequat.

En aquesta primera visita donem pautes psicològiques generals i es programen les visites posteriors.