JUBILUS GERONTOLOGIA

Què fem?

Possibilitem recursos a tot tipus d’envelliment. Oferim programes adreçats a gent gran autònoma i serveis dirigits a gent gran amb dependència i a les seves famílies.

Com es despleguen aquests serveis?

Amb  programes a mida dissenyats per especialistes en geriatria i gerontologia que tracten l’envelliment amb  variables globals: psicològiques, físiques i socials.

Amb l’atenció personalitzada de professionals especialitzats.

Atenció personalitzada depsicòlegs, fisioterapeutes, pedagogs, terapeutes ocupacionals, educadors socials i auxiliars de geriatria.

Àrea Preventiva

ACTIVITATS

  • Tallers en grup pel manteniment de la memòria adreçats a persones preservades cognitivament.

  • Gimnàstica física de manteniment.

  • Aules-Tallers i cursos de salut.

En equipaments municipals, centres cívics, locals socials, casals…

Àrea Assistencial

SUPORT

Per la rehabilitació de funcions deteriorades:

Estimulació cognitiva per alteracions de la memòria associades a l’envelliment i afectacions causades per malalties neurodegeneratives.
Sessions individuals i grups reduïts.

  • Suport-ajuda puntual o continuada per a poder seguir vivint a casa. Serveis assistits per auxiliars de geriatria – treballadores familiars.
  • Higiene personal, alimentació, cures i control de medicació, acompanyament mobilitzacions.
  • Teràpia ocupacional de rehabilitació, ajudes tècniques I adaptacions.
  • Fisioteràpia amb sessions personalitzades de prevenció-manteniment i rehabilitació.
  • Psicologia a casa: valoracions i atencions a domicili.

A families i persones amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

Àrea Diagnòstica

VALORACIONS

Valoracions psicogeriàtriques i sessions individuals de tractament. Acompanyaments en els processos d’ingrés residencial a usuaris i les seves famílies. Exploracions i revisions de la memòria per donar resposta especialitzada i diferenciar si les queixes són pròpies de l’edat, degudes a un trastorn de l’estat d’ànim, o pot ser l’inici d’una malaltia neurodegenerativa com les demències.

Posi's en contacte

Contacti amb nosaltres per concertar una entrevista.

Aquesta entrevista servirà per avaluar les seves necessitats i donar-li una atenció personalitzada.
Posi's en contacte