Atenció, concentració, Llenguatge, Càlcul i Pràxies.