Amb una proposta de memoritzar un tros d’un poema. Ho provem?