JUBILUS ESCOLA

Recolzem i reforcem eines per als formadors i “l’avui hem après que….” dels nens i nenes.

Coordinació amb les Escoles

Vinculada amb l’oferta de la nostra divisió de Jubilus psicologia d’Infants i adolescents.

Pissarres

En format de tallers i dinàmiques busquem fer un treball de profilaxi de salut psicològica personal i de prevenció social.

Sessions grupals per formar i preparar els nens i nenes perquè esdevinguin adults crítics amb l’estigmatització de l’envelliment.

Xerrades per la sensibilització i la formació destinat a promoure el coneixement dels canvis vitals.

Entrem a les Aules

Psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes … personal que treballa en la intervenció i atenció a les persones fora de les aules, ofereixen la seva expertesa als alumnes.

Posi's en contacte

Contacti amb nosaltres per concertar una entrevista.

Aquesta entrevista servirà per avaluar les seves necessitats i donar-li una atenció personalitzada.
Posi's en contacte