JUBILUS RECURSOS

Facilitem al sector públic un model de cooperació per ajudar a l’assoliment dels seus objectius en l’atenció a les persones. 

Oferim al municipi l’opció de serveis especialitzats.

Elaboració de Projectes Comunitaris i Consultoria Gerontològica

  • Disseny i execució d’activitats a mida.
  • Estudis Gerontològics i serveis de dinamització en l’àmbit de la intervenció social i la salut comunitària.
  • Diagnosis de recursos, mapes i pla d’usos de serveis municipals.
  • Col·laboracions amb entitats locals i de l’àmbit acadèmic.

Gestió d’Oficines d’Atenció Intergral a les Persones

Per afavorir l’eficàcia, agilitat i donar suport als serveis d’atenció primària de serveis socials i de salut.

Desplegament d’un menú de serveis preventius, de manteniment i rehabilitadors.

Espai Respir

Servei diürn d’acolliment per usuaris amb dependència lleu-moderada i de descans-alleugeriment per a les seves famílies. Atenció directa d’auxiliars en geriatria, llicenciats en psicologia i diplomats en teràpia Ocupacional i Fisioteràpia.

Serveis Professionals

Oferim a residències, centres de dia, associacions, casals i altres entitats vinculades en l’atenció a les persones, l’opció de contactar els serveis de tècnics especialitzats en fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, animació sociocultural, educació social…

Posi's en contacte

Contacti amb nosaltres per concertar una entrevista.

Aquesta entrevista servirà per avaluar les seves necessitats i donar-li una atenció personalitzada.
Posi's en contacte